Quỹ đầu tư chung – Hành trình Lập nghiệp “Career Journey”

 

Đầu tư tài chính bền vững

Hành trình lập nghiệp hướng đến thành lập quỹ đầu tư chung tại Thành phố Đà Nẵng do Carmen Corporation quản lý. Quỹ đầu tư chung này đem đến cơ hội đầu tư dễ dàng hơn cho các thanh niên lập nghiệp tại thành phố Đà Nẵng.

Carmen Corporation luôn có nguyên tắc đầu tư chủ yếu vào các dự án đã hoàn thànhđang tạo ra dòng tiền ổn định từ hoạt động kinh doanh, đồng thời sẽ phân phối 90% lợi nhuận hàng năm cho nhà đầu tư và giảm thiểu rủi ro

 

Lợi nhuận cao và ổn định

Carmen Corporation mong muốn tạo ra lợi nhuận như kỳ vọng của nhà đầu tư khi đầu tư vào các dự án với mức độ rủi ro được kiểm soát.

Carmen Corporation kết hợp khả năng quản lý vốn với khả năng đầu tưkhả năng vận hành dự án để xác định các cơ hội và tạo ra giá trị trên một loạt các loại tài sản khác nhau tại các thời điểm khác nhau.

Nguyên tắc đầu tư của Carmen Corporation bao gồm quá trình đầu tư cơ sở hạ tầng toàn diện, từ tìm kiếm thương vụ, xúc tiến, mua và tập hợp một danh mục các loại tài sản có tiềm năng lớn để đầu tư, phát triển và quản lý tài sản, từ đó đẩy mạnh danh mục đầu tư để tạo ra giá trị và sinh lợi nhuận.

Cốt lõi của Carmen Corporation là sự minh bạch và công bằng