HÀNH TRÌNH LẬP NGHIỆP

 

Với kinh nghiệm đầu tư thành công tại các thị trường nước ngoài và thị trường Đà Nẵng qua nhiều năm, Carmen Corporation ra mắt dự án Quỹ đầu tư hợp tác mang tên “Hành trình Lập Nghiệp” nhằm mang đến nhiều hỗ trợ cho Thanh niên – Doanh nhân trẻ – SMEs thực hiện hoài bão, tham vọng.

Hành trình Lập Nghiệp sẽ giúp các Thanh niên – Doanh nhân trẻ – SMEs khẳng định nội lực, xây dựng sự nghiệp bền vững tại Thành phố Du Lịch Đà Nẵng

Các chuyên gia và tổ chức quỹ đầu tư  từ Singapore và Việt Nam sẽ mang đến cơ hội hợp tác đầu tư chuyên nghiệp cho các cá nhân – tổ chức đam mê kinh doanh muốn lập nghiệp tại thị trường Thành phố Đà Nẵng.

Đột phá khác biệt – Dẫn lối thành công